وبینار تجزیه و تحلیل کسب و کار (BABOK 2022)

0

هدف ما در این وبینار این است که آموزش دهیم چطور می­توانیم با بررسی دقیق مشکلات و فرصت های سازمان، راهکار مناسب ارائه دهیم؛

This is a test site
Build with Digits