بایگانی دسته‌ی: کتاب مدیریت کسب و کار

بازار هدف

بازار هدف

تحلیل سوات (SWOT)، به شما در ارزیابی نقاط قوت و ضعف و کشف فرصت‌ها و تهدید‌های بازار کمک خواهد کرد. اگر در موقعیت اجرای یک بازاریابی قوی و کمپین‌های فروش برای گروه‌های مشتری هدف خود هستید، این تحقیقات، به شما در ارزیابی موقعیت کمک می کند.  البته باید، موقعیت خود نسبت به رقیبان را هم […]

باز آفرینی

باز آفرینی

بازآفرینی فرایند تغییر خلاقانه یا بعبارت دیگربومی سازی است که توسط متخصصین بازار،کارآفرینان … برای نیل به یک هدف یا اهدافی خاص­ انجام می شود که این فراینداغلب  توسط کارآفرینان و پدیدآورندگان کسب و کارهای تجاری، تبلیغاتی و سایر ارکان صورت می پذیرد. بازآفرینی اصطلاحی است که توسط افراد حرفه ای در بازاریابی و تبلیغات […]

This is a test site
Build with Digits