موج هوش مصنوعی بعد از اقتصاد دیجیتال کشور بعد از اقتصاد دیجیتال کشور را در می‌نوردد

موج هوش مصنوعی بعد از اقتصاد دیجیتال کشور را در می‌نوردد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با بیان اینکه موج دیگری که اکنون و پس از اقتصاد دیجیتال کشورمان را در مینوردد، موج هوش مصنوعی است، افزود: باید توجه داشته باشیم که هوش مصنوعی بر‌شانه‌های اقتصاد دیجیتال سوار است؛ اقتصاد دیجیتالی که هنوز در کشور به طور کامل پیاده‌سازی نشده است‌. اقتصاد دیجیتال اگرچه اکنون خدمات عمومی خوبی را به مردم ارائه می‌دهد اما همچنان در حوزه‌های کلان همچون معماری و حکمرانی و مدیریت داده هیچ رسوخی نکرده است و اگر این رسوخ تحقق پیدا نکند، توفیق در عرصه هوش مصنوعی نیز میسر نخواهد بود.

به گزارش کسب نیوز، دهقانی بیان کرد:‌ امید دارم با فشاری که توسعه فزاینده هوش مصنوعی به اقتصاد کشور‌ها خواهد آورد، در زمانه جاری فرصت‌های خوبی در اقتصاد دیجیتال برای حکمرانی داده گشوده شود و بخش‌های دولتی به سوی توسعه اقتصاد دیجیتال روی بیاورند و فصل دیگری از تحول را با توسعه این عرصه شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه موج دوم اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های بزرگ دولتی و خصوصی را فعال خواهد کرد، ادامه داد: در دوره جدید و طی سه تا چهار سال اخیر، تجربه موفق استارتاپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال جریان تازه‌ای را بیدار کرده است که ۱۵ درصد باقی مانده اقتصاد سنتی بخش خصوصی است. این که مجموعه‌های بزرگ مانند فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال روی آورده‌اند، یک اتفاق نویدبخش است و نشان می‌دهد که اگر از اشتباهات گذشته درس بگیریم و یک بازسازی عالمانه در زیست‌بوم نوآوری ایجاد کنیم، جریان پرقوت و علاقمند جدید سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود.

دهقانی با تأکید بر این که در زیست بوم نوآوری و فناوری، نیازمند تعریف المان‌های جدید همچون مراکز نوآوری شرکتی هستیم، ادامه داد: مراکز نوآوری شرکتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدید این زیست‌بوم با الهام گرفتن از تجربه گذشته مراکز نوآوری، رفع مسائل و اشتباهاتش و ایجاد الزامات جدید، به محلی برای رفع نیاز‌های صنعت و بالندگی شرکت‌های جدید تبدیل شود.

وی افزود: وقتی در مورد نوآوری در بخش خصوصی حرف می‌زنیم، به هیچ عنوان منظور و مقصود ما بومی‌سازی و داخلی‌سازی قطعات و مهندسی معکوس و… نیست بلکه به این فکر می‌کنیم که زیست‌بوم نوآوری کشور بتواند زنجیره ارزش صنایع را با نگاه رو به آینده، تکمیل کند. باید مراقب باشیم دچار تحقیق و توسعه سنتی نشویم و نشان دهیم زیست‌بوم نوآوری و دانش بنیان می‌تواند یک تحقیق و توسعه واقعی را شکل دهد و زنجیره ارزش صنایع ما را تحول ببخشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان با ابزار اعتبار مالیاتی به اهرم حرکت موتور اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است، افزود: اخیراً شاهد سرمایه‌گذاری ۸۶۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه روی ۲۶ شرکت دانش‌بنیان بودیم که ۴۰۰ میلیارد از این سرمایه‌گذاری از محل اعتبار مالیاتی تأمین شد. فرصت جدیدی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق‌های CVC می‌دهد، می‌تواند رقم زننده اتفاقات جدید در حوزه‌های مختلف با عمق بالا باشد.

دهقانی ابراز‌ امیدواری کرد این ظرفیت جدید بتواند زمینه‌ساز ماندگاری نخبگان به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپایی باشد که می‌توانند با انگیزه نخبگان ما شکل بگیرند و نیازی از کشور را حل کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری با بیان اینکه موج دیگری که اکنون و پس از اقتصاد دیجیتال کشورمان را در مینوردد، موج هوش مصنوعی است، افزود: باید توجه داشته باشیم که هوش مصنوعی بر‌شانه‌های اقتصاد دیجیتال سوار است؛ اقتصاد دیجیتالی که هنوز در کشور به طور کامل پیاده‌سازی نشده است‌. اقتصاد دیجیتال اگرچه اکنون خدمات عمومی خوبی را به مردم ارائه می‌دهد اما همچنان در حوزه‌های کلان همچون معماری و حکمرانی و مدیریت داده هیچ رسوخی نکرده است و اگر این رسوخ تحقق پیدا نکند، توفیق در عرصه هوش مصنوعی نیز میسر نخواهد بود.

به گزارش کسب نیوز، دهقانی بیان کرد:‌ امید دارم با فشاری که توسعه فزاینده هوش مصنوعی به اقتصاد کشور‌ها خواهد آورد، در زمانه جاری فرصت‌های خوبی در اقتصاد دیجیتال برای حکمرانی داده گشوده شود و بخش‌های دولتی به سوی توسعه اقتصاد دیجیتال روی بیاورند و فصل دیگری از تحول را با توسعه این عرصه شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه موج دوم اقتصاد دیجیتال، ظرفیت‌های نهفته در بخش‌های بزرگ دولتی و خصوصی را فعال خواهد کرد، ادامه داد: در دوره جدید و طی سه تا چهار سال اخیر، تجربه موفق استارتاپ‌های حوزه اقتصاد دیجیتال جریان تازه‌ای را بیدار کرده است که ۱۵ درصد باقی مانده اقتصاد سنتی بخش خصوصی است. این که مجموعه‌های بزرگ مانند فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ به سوی سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال روی آورده‌اند، یک اتفاق نویدبخش است و نشان می‌دهد که اگر از اشتباهات گذشته درس بگیریم و یک بازسازی عالمانه در زیست‌بوم نوآوری ایجاد کنیم، جریان پرقوت و علاقمند جدید سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود.

دهقانی با تأکید بر این که در زیست بوم نوآوری و فناوری، نیازمند تعریف المان‌های جدید همچون مراکز نوآوری شرکتی هستیم، ادامه داد: مراکز نوآوری شرکتی به عنوان یکی از مؤلفه‌های جدید این زیست‌بوم با الهام گرفتن از تجربه گذشته مراکز نوآوری، رفع مسائل و اشتباهاتش و ایجاد الزامات جدید، به محلی برای رفع نیاز‌های صنعت و بالندگی شرکت‌های جدید تبدیل شود.

وی افزود: وقتی در مورد نوآوری در بخش خصوصی حرف می‌زنیم، به هیچ عنوان منظور و مقصود ما بومی‌سازی و داخلی‌سازی قطعات و مهندسی معکوس و… نیست بلکه به این فکر می‌کنیم که زیست‌بوم نوآوری کشور بتواند زنجیره ارزش صنایع را با نگاه رو به آینده، تکمیل کند. باید مراقب باشیم دچار تحقیق و توسعه سنتی نشویم و نشان دهیم زیست‌بوم نوآوری و دانش بنیان می‌تواند یک تحقیق و توسعه واقعی را شکل دهد و زنجیره ارزش صنایع ما را تحول ببخشد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری، با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان با ابزار اعتبار مالیاتی به اهرم حرکت موتور اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شده است، افزود: اخیراً شاهد سرمایه‌گذاری ۸۶۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه روی ۲۶ شرکت دانش‌بنیان بودیم که ۴۰۰ میلیارد از این سرمایه‌گذاری از محل اعتبار مالیاتی تأمین شد. فرصت جدیدی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان به صندوق‌های CVC می‌دهد، می‌تواند رقم زننده اتفاقات جدید در حوزه‌های مختلف با عمق بالا باشد.

دهقانی ابراز‌ امیدواری کرد این ظرفیت جدید بتواند زمینه‌ساز ماندگاری نخبگان به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و شرکت‌های دانش‌بنیان نوپایی باشد که می‌توانند با انگیزه نخبگان ما شکل بگیرند و نیازی از کشور را حل کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This is a test site
Build with Digits