درباره ما

چرا اتاق توسعه کسب و کار…

فلسفه وجودی اتاق توسعه کسب و کار ، تربیت مدیرانی است که بتوانند پاسخگوی مسائل کشور باشند.

برای تصمیم درست،مشورت درست بگیرید

برای تصمیم درست،مشورت درست بگیرید

اتاق توسغه کسب‌و‌کار خواست‌گاهی است از سمت مشتری در بخش خصوصی که روز به روز جایگاهش قوی‌تر می‌شود. از آنجایی که تمامی منابع و انرژی ما ارزان و در حال تمام شدن است باید اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند. به همین دلیل باید بخش خصوصی توانمند شود. از آنجایی که بخش خصوصی، در حال حاضر بیشترین سهم از اقتصاد را دارد، در تصمیم‌سازی باید نقش بزرگتری داشته ‌باشد ولی تا به حال در حوزه‌ی دانش مدیریت و سیاست‌گذاری نوین این نقش را نداشته‌است. همین اهداف سبب شده، اتاق فراتر از آنچه که در فضای کسب‌وکار اتفاق می‌افتد را رصد کند تا بتواند جاهای خالی را به درستی پر کند.

 

  • پل ارتباطی انتقال تجربه از طریق دسترسی به شبکه‌ی ارتباطی وسیعی از کارآفرینان و مدیران داخل، خارج و بازگشته به کشور
  • آگاهی از تحولات و روندهای مدیریتی روز دنیا
  • استفاده از مدرسان، مشاوران و مربیان با تجربه در حوزه کسب‌و‌کار
  • آموزش تعامل محور، راه‌حل‌گرا و نوآور
  • استفاده از تجربه و تخصص کسب‌و‌کارهای معتبر و موفق کشور
  • ایجاد باشگاهی برای شبکه‌سازی، تعامل و هم‌افزایی کارآفرینان و مدیران کسب‌و‌کارهای صنایع مختلف